9. jun, 2017

Mariestadstidningen - Intressant med högkänslighet

Intressant om högkänslighet

Bra slut för Bergman och Recht

Orkidébarnet Charlotta Lagerberg- Thunes
Kloster förlag

ROMAN.

Orkidébar-
net är den
första av fyra
böcker om
högkänsliga
Lo. Charlotta
Lagerberg-
Thunes skildrar flickans uppväxt i en familj där
det krävs ständigt aktiva känslospröt för att und- vika bråk. Kanske är det uppväxten som gör flickan

högkänslig eller kanske är hon född sådan.

Lika duktig som huvud- personen Lo är på att känna in sina egna och andras känslor, lika bra är Lager- berg-Thunes på att beskriva subtila känslotillstånd utan att det märks. Hon använder formuleringar som stannar kvar i min- net, till exempel ”det finns alltid ett innanför och ett utanför”, som återkommer flera gånger i romanen.

Jag ser fram emot nästa del, som även den ges ut på Kloster förlag i Lugnås.

Jennie Hilli Sjöqvist 

Dela den här sidan