20. aug, 2018

https://www.hspsweden.eu/2017/03/12/lagerberg-thunes-c-2018-orkidebarnet/

HSP Sweden.eu:s omdöme om boken

Vad jag sammanfattningsvis tycker att Charlotta Lagerberg-Thunes så förtjänstfullt lyckas förmedla med den gripande berättelsen om orkidébarnet Lovisa är att känslighet till syvende och sist inte alls främst behöver förknippas med svaghet eller skörhet. Tvärtom är ju Lovisa en riktig fighter som kämpar vidare genom livet trots att den jordmån hon växer upp i inte tillnärmelsevis klarar av att ge henne den näring och det stöd hon så väl behöver. Det tycker jag är ett av de allra viktigaste budskapen i boken, då det kan ingjuta både kraft och hopp hos andra.

Som en bonus är därtill boken utöver berättelsen i sig bland annat fylld med kloka och insiktsfulla citat. Dessa kan förvisso ge en ytterligare dimension till berättelsen men ofta gäller det rakt motsatta – d.v.s. berättelsen kan i stället ge dimension åt citaten, då de sistnämnda kan filtreras genom det högkänsliga perspektiv som framkommer i berättelsen.

Jag kan inte låta bli att se fram emot att läsa om hur det går för Lovisa i den planerade del två av trilogin, Fjärilsdrömmar, då jag vill veta hur hon kommer att tackla vuxenlivets utmaningar i form av t.ex. yrkesliv, familjebildning och föräldraskap. Vilka verksamma strategier kommer hon att lära sig och använda sig av inom de domänerna för att i egenskap av högkänslig person på ett bättre sätt komma till sin rätt? Men också, hur kommer hon att själsligt mogna som människa? Den unga Lovisa tycks ständigt drabbas av världen runtomkring henne, och det är nog en upplevelse som många unga kan känna igen sig i – kanske i synnerhet unga högkänsliga. Hur kommer då hennes världsbild att påverkas och förändras i takt med att hon etablerar sig alltmer i vuxenvärlden? Det vill jag gärna läsa om. 

Och ja, faktiskt ser jag redan nu fram emot den avslutande boken i serien, Sorgmanteln, då jag vill veta hur en medelålders Lovisa upplever sig själv och sin omvärld. Måhända har hon mognat även andligt i den delen, och kan därför bjuda på insiktsfulla klokskaper om såväl sig själv som om människosläktet, om Jorden, Universum och Alltet? Utan att vilja springa händelserna i förväg så måste jag medge att jag ser fram emot den läsningen i sådana fall. 

Jonaz Juura,
admin för HSP Sweden.eu

Dela den här sidan